DDC 621.38
Tác giả CN Ohm, Jens - Rainer
Nhan đề Multimedia Communication Technology : Representation, Transmission and Identification of multimedia Signals / Jens - Rainer Ohm
Thông tin xuất bản [K.đ] : Spinger, 2004
Mô tả vật lý 858 tr. ; 27 cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129667
0025
0040483E3BD-5A64-4867-AA97-05ADE9157AC1
005202301030921
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20230103092149|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.38
100 |aOhm, Jens - Rainer
245 |aMultimedia Communication Technology : |bRepresentation, Transmission and Identification of multimedia Signals / |cJens - Rainer Ohm
260 |a[K.đ] : |bSpinger, |c2004
300 |a858 tr. ; |c27 cm.
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào