DDC 621.38
Tác giả CN Corke, Peter
Nhan đề Robotics, Vision and Control. Second Edition : Fundamental Algorithms In MATLAB / Peter Corke; Edit: Bruno Siciliano
Mô tả vật lý 116 tr. ; 27 cm.
Khoa Điện tử
Ngành Điện tử viễn thông
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129668
0025
0049535212A-ED78-494D-B2F9-F6E007C41712
005202301030927
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230103092753|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.38
100 |aCorke, Peter
245 |aRobotics, Vision and Control. |nSecond Edition : |bFundamental Algorithms In MATLAB / |cPeter Corke; Edit: Bruno Siciliano
300 |a116 tr. ; |c27 cm.
690 |aĐiện tử
691 |aĐiện tử viễn thông
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào