Tác giả TT Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
Nhan đề Bản mô tả chương trình đào tạo : Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 35 tr. ; cm.
Tóm tắt Thông tin về chương trình đạo, mục tiêu chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập
Khoa Cơ Khí
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
00000000nam#a2200000ui#4500
00129669
0025
004F354F8D7-DD57-4633-9039-DE7B260DED35
005202301030940
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230103094028|zmttrang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
110 |aTrường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp
245 |aBản mô tả chương trình đào tạo : |bNgành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a35 tr. ; |ccm.
520 |aThông tin về chương trình đạo, mục tiêu chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập
690 |aCơ Khí
691 |aCông nghệ kỹ thuật cơ điện tử
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào