DDC 382
Tác giả CN Đoàn, Thị Hồng Vân
Nhan đề Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2017
Mô tả vật lý 670 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề lý luận, quá trình và kĩ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; các loại hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và các vấn đề liên quan.
Từ khóa tự do Nhập khẩu
Từ khóa tự do Xuất nhập khẩu
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Kinh doanh thương mại
Tác giả(bs) CN Kim, Ngọc Đạt
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129670
0025
0040DDF8BE3-F369-46BB-B578-0CD557CC955E
005202301030958
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20230103095855|zmttrang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a382|bD65V
100 |aĐoàn, Thị Hồng Vân
245 |aGiáo trình Quản trị xuất nhập khẩu / |cĐoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2017
300 |a670 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày các vấn đề lý luận, quá trình và kĩ thuật đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu; các loại hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và các vấn đề liên quan.
653 |aNhập khẩu
653 |aXuất nhập khẩu
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aKinh doanh thương mại
700 |aKim, Ngọc Đạt
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào