DDC 324.2
Tác giả TT Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X / Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007
Mô tả vật lý 376 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua Báo cáo Chinh trị; Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.
Từ khóa tự do Toàn quốc
Từ khóa tự do Đại hội
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Văn kiện
Khoa Lý luận chính tri
Ngành Lý luận chính tri
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000032520
00000000nam#a2200000ui#4500
00129683
0025
00449A00C5B-51E2-4D35-98AA-9B5A261B68A0
005202301091622
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20230109162050|bptthu87|c20230109161519|dptthu87|y20230109095839|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a324.2|bV26K
1102 |aĐảng Cộng Sản Việt Nam
24510|aVăn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X / |cĐảng Cộng Sản Việt Nam
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2007
300 |a376 tr. ; |c19 cm.
5203 |aVăn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua Báo cáo Chinh trị; Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.
653 |aToàn quốc
653 |aĐại hội
653 |aĐảng cộng sản
653 |aVăn kiện
690 |aLý luận chính tri
691 |aLý luận chính tri
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000032520
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032520 Kho Mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1