DDC 324.2
Tác giả TT Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII / Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 447 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Toàn quốc
Từ khóa tự do Đại hội
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Văn kiện
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000032517
00000000nam#a2200000ui#4500
00129685
0025
004BDBDC129-6A4F-48B0-89AD-5E35E8E797E7
005202301091624
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20230109162253|bptthu87|y20230109123517|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a324.2|bV26K
1102 |aĐảng Cộng Sản Việt Nam
24510|aVăn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII / |cĐảng Cộng Sản Việt Nam
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2016
300 |a447 tr. ; |c19 cm.
5203 |aDiễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
653 |aToàn quốc
653 |aĐại hội
653 |aĐảng cộng sản
653 |aVăn kiện
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000032517
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032517 Kho Mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1