DDC 324.2
Tác giả TT Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhan đề Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1 / Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021
Mô tả vật lý 290 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
Từ khóa tự do Toàn quốc
Từ khóa tự do Đại hội
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Văn kiện
Khoa Lý luận chính trị
Ngành Lý luận chính trị
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000032519
00000000nam#a2200000ui#4500
00129686
0025
0044198A452-4BC2-4C15-8E90-3576A906E319
005202301091624
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230109162338|bptthu87|c20230109124239|dmthuyen|y20230109124208|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a324.2|bV26K
1102 |aĐảng Cộng Sản Việt Nam
24510|aVăn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. |nTập 1 / |cĐảng Cộng Sản Việt Nam
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia - Sự thật, |c2021
300 |a290 tr. ; |c19 cm.
5203 |a Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.
653 |aToàn quốc
653 |aĐại hội
653 |aĐảng cộng sản
653 |aVăn kiện
690 |aLý luận chính trị
691 |aLý luận chính trị
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000032519
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032519 Kho Mở - Lĩnh Nam 324.2 V26K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1