DDC 305.8
Tác giả CN Trần, Trung Việt
Nhan đề Sổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Trần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2022
Mô tả vật lý 200tr. ; 21cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục báo chí
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu về một số vấn đề chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; các vấn đề cần quan tâm, lưu ý, kinh nghiệm trong tuyên tuyền về dân tộc, tôn giáo; một số thông tin tra cứu về dân tộc
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Tôn giáo
Khoa Lý luận chính trị và pháp luật
Ngành Lý luận chính trị và pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Minh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000033090-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00129778
0025
0049CE7C2E4-F5B6-49B5-9D9E-E6264064A787
005202303180914
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047035076
039|a20230318091434|btvdien|c20230318084443|dtvdien|y20230318083519|ztvdien
040 |aUNETI
0410 |avie|hvie
044 |avm
08204|a305.8|bT685V
1001 |aTrần, Trung Việt
24510|aSổ tay tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / |cTrần Trung Việt, Nguyễn Hồng Minh
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2022
300 |a200tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục báo chí
5203 |aCuốn sách giới thiệu về một số vấn đề chung đối với công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; các vấn đề cần quan tâm, lưu ý, kinh nghiệm trong tuyên tuyền về dân tộc, tôn giáo; một số thông tin tra cứu về dân tộc
653 |aSổ tay
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc
653 |aTôn giáo
690 |aLý luận chính trị và pháp luật
691 |aLý luận chính trị và pháp luật
7001 |aNguyễn, Hồng Minh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000033090-1
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033090 Kho Mở - Lĩnh Nam 305.8 T685V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000033091 Kho Mở - Lĩnh Nam 305.8 T685V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2