• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 600.9597 K98Y
    Nhan đề: Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật trong ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020 /

DDC 600.9597
Tác giả TT Bộ Công Thương
Nhan đề Kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật trong ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020 / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 358 tr. : minh hoạ ; 30 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết về hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay của ngành cơ khí, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm - công nghệ sinh học, điện tử tự động hoá, hoá chất, luyện kim - chế biến khoáng sản, năng lượng và một số lĩnh vực khác thuộc ngành Công Thương.
Từ khóa tự do Công Thương
Từ khóa tự do Kỷ yếu hội thảo
Từ khóa tự do Khoa học công nghệ
Từ khóa tự do Việt Nam
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Công nghệ
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000033166-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00129779
0025
004EA62A9F8-89B9-466F-A113-FE4C7C2F4D82
005202303180941
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043624182
039|a20230318094147|bbtthang|y20230318083852|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a600.9597|bK98Y
1102 |aBộ Công Thương
24510|aKỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật trong ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020 / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a358 tr. : |bminh hoạ ; |c30 cm.
5203 |aTập hợp các bài viết về hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay của ngành cơ khí, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm - công nghệ sinh học, điện tử tự động hoá, hoá chất, luyện kim - chế biến khoáng sản, năng lượng và một số lĩnh vực khác thuộc ngành Công Thương.
653 |aCông Thương
653 |aKỷ yếu hội thảo
653 |aKhoa học công nghệ
653 |aViệt Nam
690 |aKhoa học ứng dụng
691 |aCông nghệ
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000033166-7
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033166 Kho Mở - Lĩnh Nam 600.9597 K98Y Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000033167 Kho Mở - Lĩnh Nam 600.9597 K98Y Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2