DDC 305.8
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Mai
Nhan đề Cẩm nang thông tin tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Trung Việt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2022
Mô tả vật lý 252tr. ; 21cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
Tóm tắt Cẩm nang cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; cùng những quan điểm, chủ trương, chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn hiện nay cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản...
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Tôn giáo
Khoa Lý luận chính trị và pháp luật
Ngành Lý luận chính trị và pháp luật
Tác giả(bs) CN Trần, Trung Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hà Anh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000033092-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00129780
0025
004C253E920-8C9D-41BE-8A4A-D6BF61E1494F
005202303180935
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047035069
039|a20230318093511|btvdien|c20230318091444|dtvdien|y20230318085452|ztvdien
040 |aUNETI
0410 |avie|hvie
044 |avm
08204|a305.8|bN4994M
100 |aNguyễn, Ngọc Mai
24510|aCẩm nang thông tin tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo / |cNguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Hà Anh, Trần Trung Việt
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2022
300 |a252tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Báo chí
5203 |aCẩm nang cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; cùng những quan điểm, chủ trương, chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước về các vấn đề dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn hiện nay cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản...
653 |aCẩm nang
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc
653 |aTôn giáo
690 |aLý luận chính trị và pháp luật
691 |aLý luận chính trị và pháp luật
7001 |aTrần, Trung Việt
7001 |aNguyễn, Hà Anh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000033092-3
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033092 Kho Mở - Lĩnh Nam 305.8 N4994M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000033093 Kho Mở - Lĩnh Nam 305.8 N4994M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2