DDC 959.7043
Tác giả TT Thông tấn xã Việt Nam
Nhan đề Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình = 1973 Paris Peace Accords - A turning point towards peace / Thông tấn xã Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2022
Mô tả vật lý 193 tr. : Hỉnh ảnh ; 25 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam. Bộ Ngoại Giao
Tóm tắt Cuốn sách là nguồn tư liệu quý về một dấu mốc quan trọng trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, là tài liệu giá trị để giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Với hơn 260 bức ảnh được sưu tầm, chọn lọc từ các trung tâm lưu trữ trong nước và của Thông tấn xã Việt Nam, cùng những bức ảnh cho chính nhân chứng trực tiếp tham gia đàm phán cung cấp đã tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt, khẳng định tính chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.
Từ khóa tự do Hiệp định Paris
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Kháng chiến chống Mỹ
Khoa Lịch sử và địa lý
Ngành Lịch sử châu Á
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000033168
00000000nam#a2200000ui#4500
00129782
0025
004D5FB5814-62CE-47C2-BC51-7660A7E9A78F
005202303180940
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043104516
039|a20230318094027|bbtthang|y20230318085854|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a959.7043|bH532Đ
1102 |aThông tấn xã Việt Nam
24510|aHiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình =|b1973 Paris Peace Accords - A turning point towards peace / |cThông tấn xã Việt Nam
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2022
300 |a193 tr. : |bHỉnh ảnh ; |c25 cm.
500 |aĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam. Bộ Ngoại Giao
5203 |aCuốn sách là nguồn tư liệu quý về một dấu mốc quan trọng trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, là tài liệu giá trị để giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Với hơn 260 bức ảnh được sưu tầm, chọn lọc từ các trung tâm lưu trữ trong nước và của Thông tấn xã Việt Nam, cùng những bức ảnh cho chính nhân chứng trực tiếp tham gia đàm phán cung cấp đã tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt, khẳng định tính chính nghĩa của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.
653 |aHiệp định Paris
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aKháng chiến chống Mỹ
690 |aLịch sử và địa lý
691 |aLịch sử châu Á
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000033168
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033168 Kho Mở - Lĩnh Nam 959.7043 H532Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1