DDC 005.8
Tác giả TT Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhan đề Quy định về an toàn thông tin / Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 298tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số văn bản quy định về bảo đảm an toàn thông tin gồm luật, nghị định, thông tư và một số văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng chính phủ về lĩnh vực thông tin truyền thông
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Quy định an toàn
Từ khóa tự do An toàn thông tin
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000033175-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00129783
0025
0047889A704-D436-46C5-830E-379175B1AB7B
005202303180940
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048042042
039|a20230318094054|btvdien|c20230318093520|dtvdien|y20230318090314|ztvdien
040 |aUNETI
0410 |avie|hvie
044 |avm
08204|a005.8|bQ76Đ
1102 |aBộ Thông tin và Truyền thông
24510|aQuy định về an toàn thông tin / |cBộ Thông tin và Truyền thông
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2019
300 |a298tr. ; |c21cm.
5203 |aGiới thiệu một số văn bản quy định về bảo đảm an toàn thông tin gồm luật, nghị định, thông tư và một số văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng chính phủ về lĩnh vực thông tin truyền thông
653 |aQuy định
653 |aQuy định an toàn
653 |aAn toàn thông tin
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000033175-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033175 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.8 Q76Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000033176 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.8 Q76Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2