DDC 628.14
Nhan đề Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / Nguyễn Việt Anh...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 200tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu thu gom, xử lý và sử dụng mưa nghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đắt nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại vùng khan hiếm nước sạch, quan trắc các hệ thống nước mua đã được lắp đặt khảo sát
Từ khóa tự do Nước mưa
Từ khóa tự do Sử dụng nước mưa
Từ khóa tự do Thu gom nước mưa
Từ khóa tự do Xử lý nước mưa
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Đào, Anh Dũng
Tác giả(bs) CN Đinh, Viết Cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Anh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000033177-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00129785
0025
00439E546D8-71A1-4A92-B4CC-D75CAC97C9C4
005202303180935
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048270513
039|a20230318093535|btvdien|c20230318091506|dtvdien|y20230318091400|ztvdien
040 |aUNETI
0410 |avie|hvie
044 |avm
08204|a628.14|bT42G
24500|aThu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / |cNguyễn Việt Anh...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a200tr. ; |c21cm.
5203 |aCuốn sách giới thiệu thu gom, xử lý và sử dụng mưa nghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đắt nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại vùng khan hiếm nước sạch, quan trắc các hệ thống nước mua đã được lắp đặt khảo sát
653 |aNước mưa
653 |aSử dụng nước mưa
653 |aThu gom nước mưa
653 |aXử lý nước mưa
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
7001 |aĐào, Anh Dũng
7001 |aĐinh, Viết Cương
7001 |aNguyễn, Việt Minh
7001 |aNguyễn, Việt Anh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000033177-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033177 Kho Mở - Lĩnh Nam 628.14 T42G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000033178 Kho Mở - Lĩnh Nam 628.14 T42G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2