DDC 382
Tác giả TT Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung
Nhan đề Sổ tay Thương mại hóa + : Nâng cao tác động tích cực của nghiên cứu khoa học và công nghệ qua con đường thương mại hóa / Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 139tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu, quy định pháp lý liên quan, hướng dẫn các bước của tiến trình, công cụ hỗ trợ cả Thương mại hóa +
Từ khóa tự do Thương mại hóa +
Từ khóa tự do Thương mại hóa
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Thương mại
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000033163-5
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000033254-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00129789
0025
004D56CD9AD-322E-424D-A1FD-277FA3A56C4D
005202303181033
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721666
039|a20230318103351|bbtthang|y20230318093244|ztvdien
040 |aUNETI
0410 |avie|hvie
044 |avm
08204|a382|bSo1T
1102 |aTổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung
24510|aSổ tay Thương mại hóa + : |bNâng cao tác động tích cực của nghiên cứu khoa học và công nghệ qua con đường thương mại hóa / |cTổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a139tr. ; |c30cm.
5203 |aCuốn sách giới thiệu, quy định pháp lý liên quan, hướng dẫn các bước của tiến trình, công cụ hỗ trợ cả Thương mại hóa +
653 |aThương mại hóa +
653 |aThương mại hóa
653 |aSổ tay
653 |aThương mại
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000033163-5
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000033254-5
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033254 Kho Mở - Nam Định 382 So1T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000033255 Kho Mở - Nam Định 382 So1T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000033163 Kho Mở - Lĩnh Nam 382 So1T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000033164 Kho Mở - Lĩnh Nam 382 So1T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000033165 Kho Mở - Lĩnh Nam 382 So1T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5