• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập thực hành thuế và kế toán thuế /

DDC 657
Nhan đề Tài liệu học tập thực hành thuế và kế toán thuế / Hoàng Thu Hiền,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý I,213 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tìm hiểu tổng quan về phần mềm HTKK thuế và bộ số liệu kế toán, lập chứng từ kế toán, sổ sách và báo cáo tài chính, lập hồ sơ khai báo thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB và thuế TNDN
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Thực hành thuế
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Diệp
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thắm
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoàn
00000000nam#a2200000ui#4500
00130839
0022
00406709F33-C15D-4A9F-8353-1BDCF47C485A
005202307261555
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230726155515|z01006017
040 |aUNETI
0410|avie
044 |avm
08204|a657|bT1311L
24510|aTài liệu học tập thực hành thuế và kế toán thuế / |cHoàng Thu Hiền,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |aI,213 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTìm hiểu tổng quan về phần mềm HTKK thuế và bộ số liệu kế toán, lập chứng từ kế toán, sổ sách và báo cáo tài chính, lập hồ sơ khai báo thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB và thuế TNDN
653 |aKế toán
653 |aThực hành thuế
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aVũ, Thị Diệp
7001 |aHoàng, Thu Hiền|eChủ biên
7001 |aTrần, Thị Thắm
7001 |aVũ, Thị Thanh Tâm
7001|aNguyễn, Thị Lan
7001|aNguyễn, Thị Hoàn
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào