DDC 346.597
Nhan đề Luật Phá sản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2022
Mô tả vật lý 111 tr. ; 19 cm.
Ghi chú Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt Trình bày nội dung của Luật Phá sản với những qui định chung; quy định về đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; nghĩa vụ về tài sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; hội nghị chủ nợ; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã có tranh chấp; thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Phá sản
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Luật pháp
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Luật pháp
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(2): 000034890-1
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(5): 000035025-9
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035168-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00130869
0026
0040396C40A-030E-483A-9C48-0875BD286938
005202308240847
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043862034|c30000
039|a20230824084717|bbnanh|y20230824083523|zbnanh
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a346.597|bL9609P
24510|aLuật Phá sản
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2022
300 |a111 tr. ; |c19 cm.
500 |aCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5203 |aTrình bày nội dung của Luật Phá sản với những qui định chung; quy định về đơn và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; nghĩa vụ về tài sản; các biện pháp bảo toàn tài sản; hội nghị chủ nợ; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; thủ tục phá sản tổ chức tín dụng; tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã có tranh chấp; thủ tục phá sản có yếu tố nước ngoài...
651 |aViệt Nam
653 |aPhá sản
653 |aVăn bản
653 |aLuật pháp
690 |aKhoa học xã hội
691 |aLuật pháp
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(2): 000034890-1
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(5): 000035025-9
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035168-70
890|a10|b18|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000034890 Phòng Đọc mở - Minh Khai 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9 Hạn trả:27-12-2023
2 000034891 Phòng Đọc mở - Minh Khai 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10
3 000035025 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1 Hạn trả:27-12-2023
4 000035026 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2 Hạn trả:15-12-2023
5 000035027 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3 Hạn trả:27-12-2023
6 000035028 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4 Hạn trả:21-12-2023
7 000035029 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5 Hạn trả:22-12-2023
8 000035168 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
9 000035169 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
10 000035170 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 346.597 L9609P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8