DDC 346.597
Nhan đề Luật Thương mại (Hiện hành) : Sửa đổi năm 2017, 2019
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023
Mô tả vật lý 191 tr. ; 19 cm.
Ghi chú Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu toàn văn Luật Thương mại với những quy định chung và quy định cụ thể về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại cùng một số hoạt động thương mại cụ thể, chế tài và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Luật pháp
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(2): 000034888-9
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(5): 000035095-9
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(3): 000035210-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00130874
0025
004B8C5F052-FBFB-48BB-B87E-084A0088DB76
005202308240904
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786045785355|c69000
039|y20230824090453|zbnanh
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a346.597|bL9609T
24510|aLuật Thương mại (Hiện hành) : |bSửa đổi năm 2017, 2019
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2023
300 |a191 tr. ; |c19 cm.
500 |aCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5203 |aGiới thiệu toàn văn Luật Thương mại với những quy định chung và quy định cụ thể về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại cùng một số hoạt động thương mại cụ thể, chế tài và giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm và các điều khoản thi hành
651 |aViệt Nam
653 |aThương mại
653 |aLuật pháp
653 |aVăn bản pháp luật
690 |aKhoa học xã hội
691 |aLuật pháp
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(2): 000034888-9
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(5): 000035095-9
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(3): 000035210-2
890|a10|b33|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000034888 Phòng Đọc mở - Minh Khai 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
2 000034889 Phòng Đọc mở - Minh Khai 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10
3 000035095 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
4 000035096 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
5 000035097 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
6 000035098 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
7 000035099 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
8 000035210 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6 Hạn trả:22-03-2024
9 000035211 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7 Hạn trả:22-03-2024
10 000035212 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 346.597 L9609T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8 Hạn trả:22-03-2024