• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004 T685H
    Nhan đề: Tài liệu học tập iot và điện toán đám mây :

DDC 004
Tác giả CN Trần, Thị Thu Hường
Nhan đề Tài liệu học tập iot và điện toán đám mây : Lưu hành nội bộ / Trần Thị Thu Hường, Vũ Ngọc Dân
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý IV,136 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về hệ thống iot và các nền tảng điện toán đám mây phổ biến, căn bản về iot, nền tảng điện toán đám mây và phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật, sử dụng dịch vụ, iot và điện toán đám mây trong xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
Từ khóa tự do Iot
Từ khóa tự do Điện toán
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Vũ, Ngọc Dân
00000000nam#a2200000ui#4500
00130911
0022
004C13AE089-E8A4-4D92-BF9E-41C0D66F60C3
005202309190952
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230919095226|z01006017
0410 |avie
044 |avm
08204|a004|bT685H
1001 |aTrần, Thị Thu Hường|eChủ biên
24510|aTài liệu học tập iot và điện toán đám mây : |bLưu hành nội bộ / |cTrần Thị Thu Hường, Vũ Ngọc Dân
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aIV,136 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aTổng quan về hệ thống iot và các nền tảng điện toán đám mây phổ biến, căn bản về iot, nền tảng điện toán đám mây và phân loại, lưu trữ và xử lý dữ liệu, an toàn và bảo mật, sử dụng dịch vụ, iot và điện toán đám mây trong xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
653 |aIot
653 |aĐiện toán
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aVũ, Ngọc Dân
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào