• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 663.94 V97M
    Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ thu nhận cao chiết giàu hoạt chất saponin từ lá trà thạch châu để sản xuất nước giải khát quy mô phòng thí nghiệm /

DDC 663.94
Tác giả CN Vũ, Đức Mạnh
Nhan đề Nghiên cứu công nghệ thu nhận cao chiết giàu hoạt chất saponin từ lá trà thạch châu để sản xuất nước giải khát quy mô phòng thí nghiệm / Vũ, Đức Mạnh; Người hướng dẫn: Đặng Thị Thanh Quyên, Bùi Quang Thuật
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý VIII,63 tr. ; 27 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết luận và thảo luận.
Từ khóa tự do Công nghệ thu nhận
Từ khóa tự do Lá trà thạch châu
Từ khóa tự do Saponin
Môn học Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Bùi, Quang Thuật
Tác giả(bs) CN Đăng, Thị Thanh Quyên
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035248
00000000nam#a2200000ui#4500
00130912
00210
00413E49470-4085-467C-8752-D056A1D53DD5
005202309211621
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230921162156|b01006017|y20230919104040|zptthu87
0410 |avie
08204|a663.94|bV97M
1001 |aVũ, Đức Mạnh
24510|aNghiên cứu công nghệ thu nhận cao chiết giàu hoạt chất saponin từ lá trà thạch châu để sản xuất nước giải khát quy mô phòng thí nghiệm / |cVũ, Đức Mạnh; Người hướng dẫn: Đặng Thị Thanh Quyên, Bùi Quang Thuật
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aVIII,63 tr. ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8540101
5203 |aTổng quan tài liệu, mục tiêu nghiên cứu. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết luận và thảo luận.
653 |aCông nghệ thu nhận
653 |aLá trà thạch châu
653 |aSaponin
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
7001 |aBùi, Quang Thuật|eNgười hướng dẫn
7001 |aĐăng, Thị Thanh Quyên|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035248
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035248 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 663.94 V97M Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1