• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 N4994A
    Nhan đề: Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp-điện tử :

DDC 629.8
Tác giả CN Nguyễn, Mai Anh
Nhan đề Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp-điện tử : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Mai Anh, Lê Tuấn Đạt
Nhan đề khác Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp điện tử
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý I,56 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Giới thiệu về nghành công nghệ kỹ thuật máy tính, kỹ năng nghề nghiệp của ngành công nghệ kỹ thuật máy tính
Từ khóa tự do Nghề nghiệp
Từ khóa tự do Điện toán
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Tác giả(bs) CN Lê, Tuấn Đạt
00000000nam#a2200000ui#4500
00130913
0022
004341A8F1D-3220-4CBA-B69B-C4E9BAC16047
005202309191411
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230919141150|b01006017|y20230919140937|z01006017
0410 |avie
044 |avm
08204|a629.8|bN4994A
1001 |aNguyễn, Mai Anh|eChủ biên
24510|aTài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp-điện tử : |bLưu hành nội bộ / |cNguyễn Mai Anh, Lê Tuấn Đạt
24613|aTài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp điện tử
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aI,56 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aGiới thiệu về nghành công nghệ kỹ thuật máy tính, kỹ năng nghề nghiệp của ngành công nghệ kỹ thuật máy tính
653 |aNghề nghiệp
653 |aĐiện toán
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
7001 |aLê, Tuấn Đạt
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào