DDC 658.8
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Hương
Nhan đề Tài liệu học tập marketing quốc tế : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Thị Minh Hương, Đoàn Kim Thêu, Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý II,198 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về marketing quốc tế, môi trường và nghiên cứu marketing quốc tế, các phương pháp thâm nhập thị trường quốc tế, phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của doanh nghiệp, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế, định giá cho thị trường quốc tế, phân phối sản phẩm quốc tế, truyền thông marketing quốc tế, tổ chức hoạt động marketing quốc tế
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Marketing
Khoa Quản trị và Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Đoàn, Kim Thêu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nguyệt Minh
00000000nam#a2200000ui#4500
00130914
0022
00432A77AA4-5759-4DD6-8E25-266F889D8171
005202309191436
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230919143638|z01006017
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.8|bN4994H
1001 |aNguyễn, Thị Minh Hương|eChủ biên
24510|aTài liệu học tập marketing quốc tế : |bLưu hành nội bộ / |cNguyễn Thị Minh Hương, Đoàn Kim Thêu, Nguyễn Thị Nguyệt Minh
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aII,198 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aTổng quan về marketing quốc tế, môi trường và nghiên cứu marketing quốc tế, các phương pháp thâm nhập thị trường quốc tế, phân tích cạnh tranh và chiến lược quốc tế của doanh nghiệp, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế, định giá cho thị trường quốc tế, phân phối sản phẩm quốc tế, truyền thông marketing quốc tế, tổ chức hoạt động marketing quốc tế
653 |aTài liệu học tập
653 |aMarketing
690|aQuản trị và Marketing
691|aQuản trị kinh doanh
7001 |aĐoàn, Kim Thêu
7001|aNguyễn, Thị Nguyệt Minh
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào