• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 332 D212G
    Nhan đề: Tài liệu học tập thực tập tín dụng ngân hàng :

DDC 332
Tác giả CN Đặng, Hương Giang
Nhan đề Tài liệu học tập thực tập tín dụng ngân hàng : Lưu hành nội bộ / Đặng Hương Giang, Phạm Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Quỳnh
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 342 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Quy trình tín dụng, đảm bảo tín dụng, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền trong phương án, xếp hạng tín dụng, cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, chiết khấu giấy tờ có giá, vay tiêu dùng, cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Khoa Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Quỳnh
00000000nam#a2200000ui#4500
00130915
0022
0044E66B98C-D470-4889-8F51-2C1D62F55A23
005202309191538
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230919153812|z01006017
0410 |avie
044 |avm
08204|a332|bD212G
1001 |aĐặng, Hương Giang|eChủ biên
24510|aTài liệu học tập thực tập tín dụng ngân hàng : |bLưu hành nội bộ / |cĐặng Hương Giang, Phạm Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Quỳnh
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a342 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aQuy trình tín dụng, đảm bảo tín dụng, phân tích tín dụng, phân tích dòng tiền trong phương án, xếp hạng tín dụng, cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, chiết khấu giấy tờ có giá, vay tiêu dùng, cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng
653 |aTín dụng
653 |aNgân hàng
690|aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691|aTài chính - Ngân hàng
7001 |aPhạm, Thị Phương Thảo
7001|aĐỗ, Thị Thu Quỳnh
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào