• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 332 V97H
    Nhan đề: Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp ngành tài chính ngân hàng :

DDC 332
Tác giả CN Vũ, Thanh Hương
Nhan đề Tài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp ngành tài chính ngân hàng : Lưu hành nội bộ / Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mai
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 88 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về nghề nghiệp, kỹ năng tự đào tạo và phát triển bản thân, xây dựng kỹ năng mềm thiết yếu trong nghành tài chính ngân hàng, kỹ năng viết trong ngành tài chính ngân hàng,
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Ngân hàng
Khoa Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai
00000000nam#a2200000ui#4500
00130916
0022
00444D826BD-7C6E-4B40-8461-BE8444C2AEF1
005202309191618
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230919161838|z01006017
0410 |avie
044 |avm
08204|a332|bV97H
1001 |aVũ, Thanh Hương|eChủ biên
24510|aTài liệu học tập kỹ năng nghề nghiệp ngành tài chính ngân hàng : |bLưu hành nội bộ / |cVũ Thanh Hương, Nguyễn Thị Mai
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a88 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aTổng quan về nghề nghiệp, kỹ năng tự đào tạo và phát triển bản thân, xây dựng kỹ năng mềm thiết yếu trong nghành tài chính ngân hàng, kỹ năng viết trong ngành tài chính ngân hàng,
653 |aKỹ năng
653 |aNgân hàng
690|aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691|aTài chính - Ngân hàng
7001 |aNguyễn, Thị Mai
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào