• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: N4994H
    Nhan đề: Tài liệu học tập thực tập quản trị chuỗi cung ứng /

DDC
DDC 658.72
Tác giả CN Nguyễn,Thị Huyền
Nhan đề Tài liệu học tập thực tập quản trị chuỗi cung ứng / Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thúy Hải
Thông tin xuất bản 2023
Thông tin xuất bản [K.đ][K.nh.x.b]
Mô tả vật lý I,153 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Đề thực tập quản trị chuỗi cung ứng, nội dung hướng dẫn thực hành
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Chuổi cung ứng
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúy Hải
00000000nam#a2200000ui#4500
00130917
0022
00478AA9AD1-C611-4D81-9A4B-67F4D1AC40F0
005202309200820
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230920082010|z01006017
0410 |avie
044|avm
082|bN4994H
08204|a658.72
1001|aNguyễn,Thị Huyền|eChủ biên
24510|aTài liệu học tập thực tập quản trị chuỗi cung ứng / |cNguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thúy Hải
260 |c2023
260|a[K.đ]|b[K.nh.x.b]
300 |aI,153 tr ; |c27 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aĐề thực tập quản trị chuỗi cung ứng, nội dung hướng dẫn thực hành
653|aTài liệu học tập
653|aChuổi cung ứng
690|aThương mại
691|aKinh doanh thương mại
7001|aNguyễn Thúy Hải
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào