• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: N4994C
    Nhan đề: Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại /

DDC
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn,Thị Chi
Nhan đề Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại / Nguyễn Thị Chi, Mai Thị Lụa, Đặng Thị Thu Phương
Thông tin xuất bản 2023
Thông tin xuất bản [K.đ][K.nh.x.b]
Mô tả vật lý 261 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình mua hàng trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình chi phí kinh doanh và giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp thương mại
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Hoạt động kinh doanh
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Thu Phương
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Lụa
00000000nam#a2200000ui#4500
00130918
0024
0045079BC20-ADFD-4079-8355-F107DA32E2F5
005202309200840
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20230920084043|z01006017
0410 |avie
044|avm
082|bN4994C
08204|a658
1001|aNguyễn,Thị Chi
24510|aGiáo trình phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại / |cNguyễn Thị Chi, Mai Thị Lụa, Đặng Thị Thu Phương
260 |c2023
260|a[K.đ]|b[K.nh.x.b]
300 |a261 tr ; |c27 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203|aNhững vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình mua hàng trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình chi phí kinh doanh và giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại, phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp thương mại
653|aThương mại
653|aHoạt động kinh doanh
690|aThương mại
691|aKinh doanh thương mại
7001|aĐặng, Thị Thu Phương
7001|aMai, Thị Lụa
890|c1|a0|b0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào