• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 664.024 L9736D
    Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến khả năng lên men và làm tăng hàm lượng POLYPHENOL tổng số trong lá cây riềng ấm /

DDC 664.024
Tác giả CN Lương, Thị Duyên
Nhan đề Nghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến khả năng lên men và làm tăng hàm lượng POLYPHENOL tổng số trong lá cây riềng ấm / Lương Thị Duyên; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Thị Thu Hoài
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý IX, 55 tr ; 27 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày tổng quan về cây riềng ấm, các nguyên liệu, phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận
Từ khóa tự do Hàm lượng POLYPHENOL
Từ khóa tự do Khả năng lên men
Môn học Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Hương
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thu Hoài
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035250
00000000nam#a2200000ui#4500
00130919
00210
004D24B50B1-AF47-4727-AD2E-27C596CD1A2D
005202309250937
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230925093707|bptthu87|y20230925092809|zptthu87
0410 |avie
08204|a664.024|bL9736D
1001 |aLương, Thị Duyên
24510|aNghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến khả năng lên men và làm tăng hàm lượng POLYPHENOL tổng số trong lá cây riềng ấm / |cLương Thị Duyên; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Hương, Phạm Thị Thu Hoài
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aIX, 55 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8540101
5203 |aTrình bày tổng quan về cây riềng ấm, các nguyên liệu, phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận
653 |aHàm lượng POLYPHENOL
653 |aKhả năng lên men
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
7001 |aNguyễn, Thị Mai Hương|eNgười hướng dẫn
7001 |aPhạm, Thị Thu Hoài|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035250
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035250 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 664.024 L9736D Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1