• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 664.024 P491T
    Nhan đề: Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi sinh vật chịu kim loại nặng từ vùng nguyên liệu trồng quế tại tỉnh Yên Bái /

DDC 664.024
Tác giả CN Phạm, Thanh Tâm
Nhan đề Phân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi sinh vật chịu kim loại nặng từ vùng nguyên liệu trồng quế tại tỉnh Yên Bái / Phạm Thanh Tâm; Người hướng dẫn: Bạch Thị Mai Hoa, Hồ Tuấn Anh
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý IX, 54 tr. ; 27 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Trình bày tổng quan tài liệu, đối tượng tổng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận.
Từ khóa tự do Nguyên liệu trồng quế
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Chủng vi sinh vật
Môn học Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Bạch, Thị Mai Hoa
Tác giả(bs) CN Hồ, Tuấn Anh
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035251
00000000nam#a2200000ui#4500
00130920
00210
00463BBE435-D7EB-49DE-9897-921A1F9CB10A
005202309251059
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230925105909|bptthu87|y20230925105813|zptthu87
0410 |avie
08204|a664.024|bP491T
1001 |aPhạm, Thanh Tâm
24510|aPhân lập và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi sinh vật chịu kim loại nặng từ vùng nguyên liệu trồng quế tại tỉnh Yên Bái / |cPhạm Thanh Tâm; Người hướng dẫn: Bạch Thị Mai Hoa, Hồ Tuấn Anh
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aIX, 54 tr. ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8540101
5203 |aTrình bày tổng quan tài liệu, đối tượng tổng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận.
653 |aNguyên liệu trồng quế
653 |aSinh học
653 |aChủng vi sinh vật
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
7001 |aBạch, Thị Mai Hoa|eNgười hương dẫn
7001 |aHồ, Tuấn Anh|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035251
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035251 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 664.024 P491T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1