• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3192 M28T
    Nhan đề: Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển lưới điện thông minh trên cơ sở thiết bị điện KNX :

DDC 621.3192
Tác giả CN Mai, Văn Tào
Nhan đề Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển lưới điện thông minh trên cơ sở thiết bị điện KNX : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Mai Văn Tào; Người hướng dẫn: Trần Đức Chuyển
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 81 tr. : bảng, minh họa ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về lưới điện thông minh và thiết bị điện KNX cho hệ thống điện, điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời cung cấp điện cho căn hộ trong tòa nhà sử dụng thiết bị điện KNX, kết quả mô phỏng và thử nghiệm
Từ khóa tự do Lưới điện
Từ khóa tự do Thiết bị điện
Từ khóa tự do Hệ thống điều khiển
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Trần Đức Chuyển
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035239
00000000nam#a2200000ui#4500
00130921
00210
00466F0B389-2B62-427A-9D2A-568C85B325CC
005202310091548
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009154824|bbtthang|c20231009110136|dbtthang|y20230928102242|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.3192|bM28T
1001 |aMai, Văn Tào
24510|aNghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển lưới điện thông minh trên cơ sở thiết bị điện KNX : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cMai Văn Tào; Người hướng dẫn: Trần Đức Chuyển
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |a81 tr. : |bbảng, minh họa ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aTổng quan về lưới điện thông minh và thiết bị điện KNX cho hệ thống điện, điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời cung cấp điện cho căn hộ trong tòa nhà sử dụng thiết bị điện KNX, kết quả mô phỏng và thử nghiệm
653 |aLưới điện
653 |aThiết bị điện
653 |aHệ thống điều khiển
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aTrần Đức Chuyển|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035239
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035239 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3192 M28T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1