• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 629.892 N4993T
    Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng mô hình bán vật lý động cơ servo phục vụ mô phỏng robot công nghiệp :

DDC 629.892
Tác giả CN Nghiêm, Đình Tâm
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng mô hình bán vật lý động cơ servo phục vụ mô phỏng robot công nghiệp : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Nghiêm Đình Tâm; Người hướng dẫn: Lê Ngọc Trúc, Nguyễn Công Chính
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 91 tr : bảng, minh họa ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về các động cơ sử dụng trong robot công nghiệp, cơ sở lý thuyết về hệ điều khiển servo, mô hình bán vật lý của động cơ ac servo, ứng dụng mô hình bán vật lý động cơ servo
Từ khóa tự do Động cơ servo
Từ khóa tự do Động cơ
Từ khóa tự do Robot công nghiệp
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Chính
Tác giả(bs) CN Lê, Ngọc Trúc
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035240
00000000nam#a2200000ui#4500
00130922
00210
004110CD5CD-71A2-441D-B590-AF04110F9AE2
005202310091429
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009142928|bbtthang|c20231009113747|dbtthang|y20230928103317|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a629.892|bN4993T
1001 |aNghiêm, Đình Tâm
24510|aNghiên cứu xây dựng mô hình bán vật lý động cơ servo phục vụ mô phỏng robot công nghiệp : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cNghiêm Đình Tâm; Người hướng dẫn: Lê Ngọc Trúc, Nguyễn Công Chính
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |a91 tr : |bbảng, minh họa ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aTổng quan về các động cơ sử dụng trong robot công nghiệp, cơ sở lý thuyết về hệ điều khiển servo, mô hình bán vật lý của động cơ ac servo, ứng dụng mô hình bán vật lý động cơ servo
653 |aĐộng cơ servo
653 |aĐộng cơ
653 |aRobot công nghiệp
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
7001 |aNguyễn, Công Chính|eNgười hướng dẫn
7001|aLê, Ngọc Trúc|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035240
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035240 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 629.892 N4993T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1