• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 629.892 N4993H
    Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng động cơ planet có tích hợp encoder trong điều khiển chuyển động đa hướng của robot tự hành :

DDC 629.892
Tác giả CN Ngọ, Văn Hải
Nhan đề Nghiên cứu sử dụng động cơ planet có tích hợp encoder trong điều khiển chuyển động đa hướng của robot tự hành : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Ngọ Văn Hải; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 68 tr. : hình ảnh, bảng ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về robot tự hành bốn bánh đa hướng, mô hình hóa và thuật toán điều khiển quỹ đạo cho robot tự hành bốn bánh đa hướng, thiết kế bộ điều khiển thích nghi bám quỹ đạo cho robot tự hành bốn bánh đa hướng
Từ khóa tự do Động cơ plannet
Từ khóa tự do Tích hợp encoder
Từ khóa tự do Robot
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Võ, Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035241
00000000nam#a2200000ui#4500
00130923
00210
0048880F528-02D1-4F7A-B9EB-89FD50F60E2E
005202310091427
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009142726|bbtthang|y20230928144912|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a629.892|bN4993H
1001 |aNgọ, Văn Hải
24510|aNghiên cứu sử dụng động cơ planet có tích hợp encoder trong điều khiển chuyển động đa hướng của robot tự hành : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cNgọ Văn Hải; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |a68 tr. : |bhình ảnh, bảng ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aTổng quan về robot tự hành bốn bánh đa hướng, mô hình hóa và thuật toán điều khiển quỹ đạo cho robot tự hành bốn bánh đa hướng, thiết kế bộ điều khiển thích nghi bám quỹ đạo cho robot tự hành bốn bánh đa hướng
653 |aĐộng cơ plannet
653 |aTích hợp encoder
653 |aRobot
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
7001 |aVõ, Thanh Hà|eNgười hướng dẫn
7001|aVõ, Thu Hà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035241
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035241 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 629.892 N4993H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1