• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 629.892 N4994H
    Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng động cơ planet có tích hợp encoder trong điều khiển chuyển động đa hướng của robot tự hành :

DDC 629.892
Tác giả CN Nguyễn, Đức Hạnh
Nhan đề Nghiên cứu sử dụng động cơ planet có tích hợp encoder trong điều khiển chuyển động đa hướng của robot tự hành : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Nguyễn Đức Hạnh; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 79 tr. : hình ảnh, bảng ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về điều khiển mobile robot, các thuật toán điều khiển cho mobile robot, bộ điều khiển trượt thích nghi - mờ và thuật toán tìm đường A* cho mobile robot, lập trình hệ điều hành ros, thiết kế chế tạo mobile robot, thực nghiệm điều khiển mobile robot visai trên hệ điều hành
Từ khóa tự do Động cơ plannet
Từ khóa tự do Tích hợp encoder
Từ khóa tự do Robot
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Võ, Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035242
00000000nam#a2200000ui#4500
00130924
00210
0044F89CEE6-9E69-447D-AAFC-C0A1FE561F4F
005202310091434
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009143423|bbtthang|c20230929112157|d01006017|y20230928145539|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a629.892|bN4994H
1001 |aNguyễn, Đức Hạnh
24510|aNghiên cứu sử dụng động cơ planet có tích hợp encoder trong điều khiển chuyển động đa hướng của robot tự hành : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cNguyễn Đức Hạnh; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |a79 tr. : |bhình ảnh, bảng ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aTổng quan về điều khiển mobile robot, các thuật toán điều khiển cho mobile robot, bộ điều khiển trượt thích nghi - mờ và thuật toán tìm đường A* cho mobile robot, lập trình hệ điều hành ros, thiết kế chế tạo mobile robot, thực nghiệm điều khiển mobile robot visai trên hệ điều hành
653 |aĐộng cơ plannet
653 |aTích hợp encoder
653 |aRobot
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
7001 |aVõ, Thanh Hà|eNgười hướng dẫn
7001|aVõ, Thu Hà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035242
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035242 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 629.892 N4994H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1