• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31244 N4994N
    Nhan đề: Nghiên cứu điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời cho metro pop fpt telecom :

DDC 621.31244
Tác giả CN Nguyễn, Hoài Nam
Nhan đề Nghiên cứu điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời cho metro pop fpt telecom : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Nguyễn Hoài Nam; Người hướng dẫn: Trần Đức Chuyển, Đặng Quốc Vương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý X, 89 tr : hình ảnh, bảng ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về pin năng lượng mặt trời và bộ biến đổi, giải pháp điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời và ổn định công suất cho metro pop fpt telecom, kết quả mô phỏng và thử nghiệm
Từ khóa tự do Pin năng lượng
Từ khóa tự do Fpt telecom
Từ khóa tự do Bộ biến đổi
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Chuyển
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Vương
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035243
00000000nam#a2200000ui#4500
00130925
00210
0047215A0D2-3545-4314-B29B-125E27EA8F36
005202310091440
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009144036|bbtthang|y20230929112009|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.31244|bN4994N
1001 |aNguyễn, Hoài Nam
24510|aNghiên cứu điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời cho metro pop fpt telecom : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cNguyễn Hoài Nam; Người hướng dẫn: Trần Đức Chuyển, Đặng Quốc Vương
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |aX, 89 tr : |bhình ảnh, bảng ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aTổng quan về pin năng lượng mặt trời và bộ biến đổi, giải pháp điều khiển bộ biến đổi pin năng lượng mặt trời và ổn định công suất cho metro pop fpt telecom, kết quả mô phỏng và thử nghiệm
653 |aPin năng lượng
653 |aFpt telecom
653 |aBộ biến đổi
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aTrần, Đức Chuyển|eNgười hướng dẫn
7001|aĐặng, Quốc Vương|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035243
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035243 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31244 N4994N Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1