• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31244 N4994B
    Nhan đề: Nghiên cứu tối ưu công suất MPPT của hệ thống điện mặt trời dùng thuật toán thích nghi mờ - nơron kết hợp bộ biến đổi boot :

DDC 621.31244
Tác giả CN Nguyễn, Văn Bao
Nhan đề Nghiên cứu tối ưu công suất MPPT của hệ thống điện mặt trời dùng thuật toán thích nghi mờ - nơron kết hợp bộ biến đổi boot : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Bao; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý X, 77 tr : hình ảnh, bảng ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu chung hệ thống điện mặt trời, thuật toán điều khiển MPTTP&O và anfis_mppt xác định bám điểm công suất cực đại cho hệ thống điện mặt trời, bộ biến đổi DC/DC BOOST, kết quả mô phỏng.
Từ khóa tự do Nơron
Từ khóa tự do Điện mặt trời
Từ khóa tự do Biến đổi boot
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Võ, Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035244
00000000nam#a2200000ui#4500
00130926
00210
00488CB615C-1278-4999-AA98-E779F27CEE30
005202310091458
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009145805|bbtthang|y20230929112930|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.31244|bN4994B
1001 |aNguyễn, Văn Bao
24510|aNghiên cứu tối ưu công suất MPPT của hệ thống điện mặt trời dùng thuật toán thích nghi mờ - nơron kết hợp bộ biến đổi boot : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cNguyễn Văn Bao; Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |aX, 77 tr : |bhình ảnh, bảng ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aGiới thiệu chung hệ thống điện mặt trời, thuật toán điều khiển MPTTP&O và anfis_mppt xác định bám điểm công suất cực đại cho hệ thống điện mặt trời, bộ biến đổi DC/DC BOOST, kết quả mô phỏng.
653 |aNơron
653 |aĐiện mặt trời
653 |aBiến đổi boot
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aVõ, Thanh Hà|eNgười hướng dẫn
7001|aVõ, Thu Hà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035244
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035244 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31244 N4994B Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1