• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31244 T685Q
    Nhan đề: Nghiên cứu xác định điểm làm việc có công suất cực đại (MPPT) dùng thuật toán mờ kết hợp bộ biến đổi boost của hệ thống điện mặt trời :

DDC 621.31244
Tác giả CN Trần, Thúy Quỳnh
Nhan đề Nghiên cứu xác định điểm làm việc có công suất cực đại (MPPT) dùng thuật toán mờ kết hợp bộ biến đổi boost của hệ thống điện mặt trời : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Trần Thúy Quỳnh: Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý IX,58 tr : bảng, minh họa ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu chung hệ thống điện mặt trời, thuật toán điều khiển MPTTP&O và FUZZY_MPTT P&O xác định điểm công suất cực đại cho hệ thống điện mặt trời sử dụng bộ biến đổi DC/DC BOOST, bộ biến đổi DC/DC BOOST, mô phỏng MATLAB và phân tích kết quả
Từ khóa tự do Điện mặt trời
Từ khóa tự do Biến đổi boot
Từ khóa tự do MPPT
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Võ, Thanh Hà
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035247
00000000nam#a2200000ui#4500
00130927
00210
004807201A0-454A-4224-962F-6F82CE657658
005202310091624
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009162401|bbtthang|y20230929113752|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.31244|bT685Q
1001 |aTrần, Thúy Quỳnh
24510|aNghiên cứu xác định điểm làm việc có công suất cực đại (MPPT) dùng thuật toán mờ kết hợp bộ biến đổi boost của hệ thống điện mặt trời : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cTrần Thúy Quỳnh: Người hướng dẫn: Võ Thu Hà, Võ Thanh Hà
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |aIX,58 tr : |bbảng, minh họa ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aGiới thiệu chung hệ thống điện mặt trời, thuật toán điều khiển MPTTP&O và FUZZY_MPTT P&O xác định điểm công suất cực đại cho hệ thống điện mặt trời sử dụng bộ biến đổi DC/DC BOOST, bộ biến đổi DC/DC BOOST, mô phỏng MATLAB và phân tích kết quả
653 |aĐiện mặt trời
653 |aBiến đổi boot
653 |aMPPT
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aVõ, Thanh Hà|eNgười hướng dẫn
7001|aVõ, Thu Hà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035247
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035247 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.31244 T685Q Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1