• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3191 N4994S
    Nhan đề: Nghiên cứu phương án phát triển hệ thống lưới điện và năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 :

DDC 621.3191
Tác giả CN Nguyễn, Văn Sơn
Nhan đề Nghiên cứu phương án phát triển hệ thống lưới điện và năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 : Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / Nguyễn Văn Sơn; Người hướng dẫn: Đặng Quốc Vương, Trần Đưc Chuyển
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 101 tr : hình vẽ, bảng ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Đánh giá thực trạng phát triển hạ tầng điện lực và năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn, quy hoạch phát triển điện lực và NLTT tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, phương án phát triển lưới điện (110KV và 220KV) và nguồn NLTT giai đoạn đến năm 2030, kết luận và kiến nghị
Từ khóa tự do Tỉnh Bắc Kạn
Từ khóa tự do Lưới điện
Từ khóa tự do Năng lượng
Môn học Điện
Tác giả(bs) CN Đặng, Quốc Vương
Tác giả(bs) CN Trần, Đưc Chuyển
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035245
00000000nam#a2200000ui#4500
00130928
00210
004D74E6400-7781-4327-8A28-84E13473762A
005202310091553
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231009155323|bbtthang|c20231009155302|dbtthang|y20230929114812|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.3191|bN4994S
1001 |aNguyễn, Văn Sơn
24510|aNghiên cứu phương án phát triển hệ thống lưới điện và năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 : |bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật điện / |cNguyễn Văn Sơn; Người hướng dẫn: Đặng Quốc Vương, Trần Đưc Chuyển
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2023
300 |a101 tr : |bhình vẽ, bảng ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
502 |a8520201
5203 |aĐánh giá thực trạng phát triển hạ tầng điện lực và năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn, quy hoạch phát triển điện lực và NLTT tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, phương án phát triển lưới điện (110KV và 220KV) và nguồn NLTT giai đoạn đến năm 2030, kết luận và kiến nghị
653 |aTỉnh Bắc Kạn
653 |aLưới điện
653 |aNăng lượng
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aĐặng, Quốc Vương|eNgười hướng dẫn
7001|aTrần, Đưc Chuyển|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035245
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035245 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.3191 N4994S Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1