• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.3 T685T
    Nhan đề: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai /

DDC 657.3
Tác giả CN Trần, Thanh Thủy
Nhan đề Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai / Trần Thanh Thủy; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Anh
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý VI, 116 tr. ; 30cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Tìm hiểu, đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.
Từ khóa tự do Xi măng Vicem
Từ khóa tự do Phân tích báo cáo tài chính
Môn học Kế toán Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Anh
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035234
00000000nam#a2200000ui#4500
00130930
00210
0047CAC0D6E-F54A-43DF-939A-4842161423C7
005202310031126
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231003112632|zmttrang
041 |avie
08204|a657.3|bT685T
1001 |aTrần, Thanh Thủy
24501|aPhân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai / |cTrần Thanh Thủy; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Anh
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aVI, 116 tr. ; |c30cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aHệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Tìm hiểu, đánh giá thực trạng phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.
653 |aXi măng Vicem
653 |aPhân tích báo cáo tài chính
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKiểm toán
7001 |aNguyễn, Hồng Anh|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035234
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035234 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.3 T685T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1