• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.867 V982H
    Nhan đề: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên /

DDC 657.867
Tác giả CN Vương, Thị Huế
Nhan đề Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Vương Thị Huế; Người hướng dẫn: Ngô Thị Trà
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý VIII, 83 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn Hưng Yên. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn Hưng Yên.
Từ khóa tự do Kế toán quản trị
Từ khóa tự do Chi phí sản xuất
Từ khóa tự do Giá thành sản phẩm
Môn học Kế toán Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Trà
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035235
00000000nam#a2200000ui#4500
00130931
00210
00480B9717F-D0A5-49C6-AE11-66D5019162D2
005202310031137
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231003113714|zmttrang
041 |avie
08204|a657.867|bV982H
1001 |aVương, Thị Huế
24501|aHoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / |cVương Thị Huế; Người hướng dẫn: Ngô Thị Trà
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aVIII, 83 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aHệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn Hưng Yên. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nhựa trên địa bàn Hưng Yên.
653 |aKế toán quản trị
653 |aChi phí sản xuất
653 |aGiá thành sản phẩm
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKiểm toán
7001 |aNgô, Thị Trà|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035235
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035235 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.867 V982H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1