• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.867 N4994H
    Nhan đề: Kế toán doanh thu chi phí, và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội /

DDC 657.867
Tác giả CN Nguyễn, Đình Hải
Nhan đề Kế toán doanh thu chi phí, và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội / Nguyễn Đình Hải; Người hướng dẫn: Hoàng Thu Hiền
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý III, 100 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội.
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán doanh thu
Từ khóa tự do Chi phí
Môn học Kế toán Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thu Hiền
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035231
00000000nam#a2200000ui#4500
00130932
00210
004E0E8C976-0790-42E4-AD7B-7DA26B9A9635
005202310031452
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231003145209|bmttrang|y20231003133809|zmttrang
041 |avie
08204|a657.867|bN4994H
1001 |aNguyễn, Đình Hải
24501|aKế toán doanh thu chi phí, và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội / |cNguyễn Đình Hải; Người hướng dẫn: Hoàng Thu Hiền
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aIII, 100 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aHệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong tại công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội. Từ đó rút ra những ưu, nhược điểm của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội.
653 |aKết quả kinh doanh
653 |a Kế toán doanh thu
653 |aChi phí
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKiểm toán
7001 |aHoàng, Thu Hiền|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035231
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035231 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.867 N4994H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1