• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.3 N4994T
    Nhan đề: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 /

DDC 657.3
Tác giả CN Nguyễn, Hà Thúy
Nhan đề Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 / Nguyễn Hà Thúy; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý V, 120 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Nghiên cứu và tiến hành phân tích BCTC của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, đánh giá những thành tự đạt được và những hạn chế còn tồn tại của công ty, có liên hệ với trung bình ngành xây dựng để cung cấp cho người đọc thấy rõ bức tranh tài chính của công ty trong bối cảnh hiện tại và có thể dự báo tài chính trong tương lai của công ty.
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Môn học Kế toán Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035232
00000000nam#a2200000ui#4500
00130933
00210
0042CDCF01A-00E0-49AE-BA25-30B69B0BDD32
005202310031348
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231003134806|bmttrang|y20231003134744|zmttrang
041 |avie
08204|a657.3|bN4994T
1001 |aNguyễn, Hà Thúy
24501|aPhân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 / |cNguyễn Hà Thúy; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Lan
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aV, 120 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aNghiên cứu và tiến hành phân tích BCTC của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, đánh giá những thành tự đạt được và những hạn chế còn tồn tại của công ty, có liên hệ với trung bình ngành xây dựng để cung cấp cho người đọc thấy rõ bức tranh tài chính của công ty trong bối cảnh hiện tại và có thể dự báo tài chính trong tương lai của công ty.
653 |aPhân tích
653 |aBáo cáo tài chính
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKiểm toán
7001 |aNguyễn, Thị Ngọc Lan|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035232
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035232 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.3 N4994T Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1