• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.867 M115Đ
    Nhan đề: Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội /

DDC 657.867
Tác giả CN Mạc, Tự Đức
Nhan đề Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội / Mạc Tự Đức; Người hướng dẫn: Trần Thị Quỳnh Giang
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý VII, 79 tr. ; 30 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các giấy trên địa bàn Hà Nội. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Quản trị
Môn học Kế toán Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Trần Thị Quỳnh Giang
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035233
00000000nam#a2200000ui#4500
00130934
00210
00420DFDD78-A526-4174-A8FE-495FB2DA9B43
005202310031358
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231003135856|bmttrang|y20231003135822|zmttrang
041 |avie
08204|a657.867|bM115Đ
1001 |aMạc, Tự Đức
24501|aKế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội / |cMạc Tự Đức; Người hướng dẫn: Trần Thị Quỳnh Giang
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |aVII, 79 tr. ; |c30 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aLý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại các giấy trên địa bàn Hà Nội. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất giấy trên địa bàn Hà Nội
653 |aKế toán
653 |aChi phí
653 |aQuản trị
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKiểm toán
7001 |aTrần Thị Quỳnh Giang|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035233
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035233 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.867 M115Đ Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1