• Luận văn thạc sĩ
  • Ký hiệu PL/XG: 657.867 L46H
    Nhan đề: Kế toán doanh thu, chi phí và Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên /

DDC 657.867
Tác giả CN Lê, Thị Hoài Phương
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên / Lê Thị Hoài Phương; Người hướng dẫn: Đinh Thị Kim Xuyến
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 107 tr. ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Nghiên cứu và hệ thống hóa vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên. Vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá ưu điểm, nhược điểm trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên. Từ đó Đề án tốt nghiệp thạc sỹ trình bày một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên.
Từ khóa tự do Doanh thu
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Đầu tư
Môn học Kế toán Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Kim Xuyến
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(1): 000035237
00000000nam#a2200000ui#4500
00130936
00210
004B1EE1606-7ABC-48A1-AADF-F1A3D68080C5
005202310051508
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231005150856|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a657.867|bL46H
1001 |aLê, Thị Hoài Phương
24510|aKế toán doanh thu, chi phí và Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên / |cLê Thị Hoài Phương; Người hướng dẫn: Đinh Thị Kim Xuyến
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a107 tr. ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aNghiên cứu và hệ thống hóa vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên. Vận dụng lý luận và thực tiễn đánh giá ưu điểm, nhược điểm trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên. Từ đó Đề án tốt nghiệp thạc sỹ trình bày một số kiến nghị để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nguyên.
653 |aDoanh thu
653 |aChi phí
653 |aĐầu tư
690 |aKế toán Kiểm toán
691 |aKiểm toán
7001 |aĐinh, Thị Kim Xuyến|eNgười hướng dẫn
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(1): 000035237
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035237 Phòng Đọc mở - Minh Khai 657.867 L46H Khóa luận tốt nghiệp - Luận văn 1