• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 005.73 D6496H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /

DDC 005.73
Tác giả CN Đỗ, Tuấn Hạnh
Nhan đề Tài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Tuấn Hạnh, Lương Thị Thảo Hiếu
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 177 tr. : bảng, hinh vẽ ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và thực hiện thuật toán. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các kiểu dữ liệu trừu tượng (ngăn xếp, hàng đợi, cây…), hiểu các chiến lược thuật toán để tạo ra các phiên bản hiệu quả, phân tích hiệu suất của thuật toán cả về lý thuyết và thực nghiệm, trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các thuật giải trên các loại cấu trúc dữ liệu khác nhau. Tăng cường việc phát triển phần mềm và có thể tái sử dụng, chúng tôi đã sử dụng tiếp cận hướng đối tượng nhất quán trong toàn bộ tài liệu, và sử dụng lập trình Python để minh họa các ví dụ.
Đối tượng sử dụng Dùng cho ngành Khoa học dữ liệu
Từ khóa tự do Cấu trúc dữ liệu
Từ khóa tự do Giải thuật
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Khoa học dữ liệu
Tác giả(bs) CN Lương, Thị Thảo Hiếu
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130937
0022
00456908FFB-6EEB-4C5E-B547-8219471F3BBB
005202310170848
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231017084819|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a005.73|bD6496H
1001 |aĐỗ, Tuấn Hạnh|cChủ biên
24510|aTài liệu học tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / |cĐỗ Tuấn Hạnh, Lương Thị Thảo Hiếu
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a177 tr. : |bbảng, hinh vẽ ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aGiới thiệu về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, bao gồm thiết kế, phân tích và thực hiện thuật toán. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các kiểu dữ liệu trừu tượng (ngăn xếp, hàng đợi, cây…), hiểu các chiến lược thuật toán để tạo ra các phiên bản hiệu quả, phân tích hiệu suất của thuật toán cả về lý thuyết và thực nghiệm, trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện các thuật giải trên các loại cấu trúc dữ liệu khác nhau. Tăng cường việc phát triển phần mềm và có thể tái sử dụng, chúng tôi đã sử dụng tiếp cận hướng đối tượng nhất quán trong toàn bộ tài liệu, và sử dụng lập trình Python để minh họa các ví dụ.
521 |aDùng cho ngành Khoa học dữ liệu
653 |aCấu trúc dữ liệu
653 |aGiải thuật
653 |aTài liệu học tập
690 |aKhoa học ứng dụng
691 |aKhoa học dữ liệu
7001 |aLương, Thị Thảo Hiếu
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào