• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 381.142 N731T
    Nhan đề: Tài liệu học tập Marketing thương mại điện tử /

DDC 381.142
Tác giả CN Nông, Mai Thanh
Nhan đề Tài liệu học tập Marketing thương mại điện tử / Nông Mai Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Đỗ Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2023
Mô tả vật lý 216 tr. : bảng, biểu đồ ; cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm tắt Tổng quan về marketing thương mại điện tử. Hành vi của khách hàng điện tử. Quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử. Marketing chiến lược và lập kế hoạch marketing thương mại điện tử. Quản trị sản phẩm chào hàng trong thương mại điện tử. Quản trị định giá trong thương mại điện tử. Quản trị tuyền thông marketing thương mại điện tử. Quản trị phân phối trong thương mại điện tử. Kiểm tra và đánh giá marketing thương mại điện tử.
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Điện tử
Khoa Quản trị và Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nguyệt Minh
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Hương
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130940
0022
004AFCF5A48-BBD1-47A8-88FA-CA6034FA7080
005202310190907
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231019090734|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a381.142|bN731T
1001 |aNông, Mai Thanh|cChủ biên
2451 |aTài liệu học tập Marketing thương mại điện tử / |cNông Mai Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Đỗ Thị Thu Hương
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2023
300 |a216 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
5203 |aTổng quan về marketing thương mại điện tử. Hành vi của khách hàng điện tử. Quản trị tri thức và thông tin marketing thương mại điện tử. Marketing chiến lược và lập kế hoạch marketing thương mại điện tử. Quản trị sản phẩm chào hàng trong thương mại điện tử. Quản trị định giá trong thương mại điện tử. Quản trị tuyền thông marketing thương mại điện tử. Quản trị phân phối trong thương mại điện tử. Kiểm tra và đánh giá marketing thương mại điện tử.
653 |aThương mại
653 |aMarketing
653 |aĐiện tử
690 |aQuản trị và Marketing
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aNguyễn, Thị Nguyệt Minh
7001 |aĐỗ, Thị Thu Hương
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào