• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 382.6 C6301H
    Nhan đề: Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP /

DDC 382.6
Nhan đề Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 199 tr. : bảng, hình ảnh ; 26 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
Tóm tắt Cung cấp những thông tin về cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sang thị trường CPTPP, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của thị trường để xác định chiến lược sản xuất, kinh doanh
Từ khóa tự do Xuất khẩu
Từ khóa tự do CPTPP
Từ khóa tự do Thách thức
Từ khóa tự do Cơ hội
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035260
00000000nam#a2200000ui#4500
00130942
0025
004B7559FAD-5105-42CD-A872-FB0C7635DD04
005202311071403
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621266
039|y20231107140322|zmthuyen
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a382.6|bC6301H
245 |aCơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a199 tr. : |bbảng, hình ảnh ; |c26 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công Thương
520 |aCung cấp những thông tin về cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam sang thị trường CPTPP, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của thị trường để xác định chiến lược sản xuất, kinh doanh
653 |aXuất khẩu
653 |aCPTPP
653 |aThách thức
653 |aCơ hội
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035260
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035260 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 382.6 C6301H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1