• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 382.4 T494H
    Nhan đề: Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016 - 2020 /

DDC 382.4
Nhan đề Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016 - 2020 / Bộ Công Thương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 198 tr. : bảng, biểu đồ ; 26 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Bộ Công Thương
Tóm tắt Cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp một cái nhìn khách quan, đầy đủ về tình hình phát triển của ngành sản xuất linh kiện phụ tùng, điện và điện tử; giải pháp chiến lược kinh doanh
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Linh kiện
Từ khóa tự do Phụ tùng
Từ khóa tự do Xuất nhập khẩu
Từ khóa tự do Điện tử
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00130943
0025
004A0ABE1BC-1B66-4427-9AFF-5DAE2E1A02DF
005202311071417
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621280
039|y20231107141739|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a382.4|bT494H
24500|aTình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016 - 2020 / |cBộ Công Thương
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a198 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c26 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Công Thương
5203 |aCung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp một cái nhìn khách quan, đầy đủ về tình hình phát triển của ngành sản xuất linh kiện phụ tùng, điện và điện tử; giải pháp chiến lược kinh doanh
653 |aĐiện
653 |aLinh kiện
653 |aPhụ tùng
653 |aXuất nhập khẩu
653|aĐiện tử
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
Không tìm thấy biểu ghi nào