• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 331.8 T7364T
    Nhan đề: Giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới /

DDC 331.8
Tác giả CN Trịnh, Thị Thanh Thủy
Nhan đề Giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới / Trịnh Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 170 tr. : biểu đò ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày cam kết về lao động, công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và điều kiện thực thi. Nêu tình hình thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới
Từ khóa tự do Thương mại tự do
Từ khóa tự do Công đoàn
Từ khóa tự do Hiệp định
Từ khóa tự do Lao động
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035261
00000000nam#a2200000ui#4500
00130944
0025
00406DAC970-274C-4E7C-8255-0160272C0F9C
005202311071426
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621204
039|y20231107142609|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a331.8|bT7364T
1001 |aTrịnh, Thị Thanh Thủy
24510|aGiải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới / |cTrịnh Thị Thanh Thủy
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a170 tr. : |bbiểu đò ; |c21 cm.
5203 |aTrình bày cam kết về lao động, công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và điều kiện thực thi. Nêu tình hình thực thi cam kết về lao động, công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới
653 |aThương mại tự do
653 |aCông đoàn
653 |aHiệp định
653 |aLao động
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035261
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035261 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 331.8 T7364T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1