• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 382.9 N4994N
    Nhan đề: Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Những điều doanh nghiệp cần biết /

DDC 382.9
Tác giả CN Nguyễn, Tuyết Nhung
Nhan đề Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Những điều doanh nghiệp cần biết / Nguyễn Tuyết Nhung
Nhan đề khác Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Những điều doanh nghiệp cần biết
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 206 tr. : bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Tổng quan về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); về thị trường và quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu EU; cơ hội, thách thức và giải pháp đối với Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA
Từ khóa tự do Thương mại tự do
Từ khóa tự do Hiệp định
Từ khóa tự do Liên minh châu Âu
Từ khóa tự do Cẩm nang
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035259
00000000nam#a2200000ui#4500
00130945
0025
004FDF59D7B-5EDD-4541-AAF6-BCB34A158321
005202311100824
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621242
039|a20231110082415|bbtthang|y20231107144202|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a382.9|bN4994N
1001 |aNguyễn, Tuyết Nhung
24510|aCẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Những điều doanh nghiệp cần biết / |cNguyễn Tuyết Nhung
246 |aCẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Những điều doanh nghiệp cần biết
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a206 tr. : |bbảng ; |c21 cm.
5203 |aTổng quan về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); về thị trường và quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu EU; cơ hội, thách thức và giải pháp đối với Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA
653 |aThương mại tự do
653 |aHiệp định
653 |aLiên minh châu Âu
653 |aCẩm nang
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035259
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035259 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 382.9 N4994N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1