• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 353.997 N4994T
    Nhan đề: Những quy định về kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương /

DDC 353.997
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Thảo
Nhan đề Những quy định về kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương / Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 182 tr. : bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những quy định chung về bảo đảm an toàn thực phẩm; một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; một số quy định về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu
Từ khóa tự do Quy định
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035270
00000000nam#a2200000ui#4500
00130946
0025
0043CF1AB7A-5D79-400E-A46C-E30782CAAEE3
005202311071450
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621211
039|a20231107145053|bmthuyen|y20231107144921|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a353.997|bN4994T
1001 |aNguyễn, Thị Thanh Thảo
24510|aNhững quy định về kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương / |cNguyễn Thị Thanh Thảo
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a182 tr. : |bbảng ; |c21 cm.
5203 |aGiới thiệu những quy định chung về bảo đảm an toàn thực phẩm; một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; một số quy định về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu
653|aQuy định
653|aThực phẩm
653|aQuản lý
653|aKinh doanh
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035270
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035270 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 353.997 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1