• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 382.9 L46K
    Nhan đề: Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại tự do CPTTP /

DDC 382.9
Tác giả CN Lê, Huy Khôi
Nhan đề Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại tự do CPTTP / Lê Huy khôi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 208 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); khái quát các cam kết trong CPTPP liên quan đến một số ngành hàng của Việt Nam; thực trạng quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); cơ hội, thách thức và giải pháp đối với Việt Nam trong quá trình thực thi hiệp định CPTPP
Từ khóa tự do CPTTP
Từ khóa tự do Thách thức
Từ khóa tự do Cơ hội
Từ khóa tự do Hàng hóa
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035271
00000000nam#a2200000ui#4500
00130947
0025
00445CACFF5-EC93-4A1B-8A19-FB7296129526
005202311071504
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621235
039|y20231107150458|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a382.9|bL46K
1001 |aLê, Huy Khôi
24510|aCơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại tự do CPTTP / |cLê Huy khôi
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a208 tr. ; |c21 cm.
5203 |aGiới thiệu tổng quan về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); khái quát các cam kết trong CPTPP liên quan đến một số ngành hàng của Việt Nam; thực trạng quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); cơ hội, thách thức và giải pháp đối với Việt Nam trong quá trình thực thi hiệp định CPTPP
653 |aCPTTP
653 |aThách thức
653 |aCơ hội
653 |aHàng hóa
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035271
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035271 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 382.9 L46K Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1