DDC 382.091
Tác giả CN Trịnh, Thị Thanh Thủy
Nhan đề Thương mại biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng / Trịnh Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công Thương, 2022
Mô tả vật lý 204 tr. : biểu đồ ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề chung về thương mại biên giới. Nêu thực trạng thương mại biên giới của Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp phát triển thương mại biên giới của Việt Nam
Từ khóa tự do Biên giới
Từ khóa tự do Láng giềng
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh thương mại
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000035264
00000000nam#a2200000ui#4500
00130949
0025
0043920E5CD-FCF9-4338-8F64-162DF61E0428
005202311080912
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043621259
039|y20231108091205|zmthuyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a382.091|bT7364T
1001 |aTrịnh, Thị Thanh Thủy
24510|aThương mại biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng / |cTrịnh Thị Thanh Thủy
260 |aHà Nội : |bCông Thương, |c2022
300 |a204 tr. : |bbiểu đồ ; |c21 cm.
5203 |aGiới thiệu một số vấn đề chung về thương mại biên giới. Nêu thực trạng thương mại biên giới của Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp phát triển thương mại biên giới của Việt Nam
653 |aBiên giới
653 |aLáng giềng
653 |aThương mại
653 |aViệt Nam
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh thương mại
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000035264
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000035264 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 382.091 T7364T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1